W związku z informacjami o treściach komentarzy dotyczących wypadku prezydenta Dudy, w których osoby komentujące mogły wyczerpać znamiona przestępstwa znieważenia głowy państwa, wystosowaliśmy pismo do Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz Komendy Głównej Policji. Według naszej wiedzy postępowanie w tej sprawie zostało już wszczęte. Poniżej treść listu:

Szanowni Państwo,

w związku z doniesieniami medialnymi na temat popełnienia przestępstwa znieważenia prezydenta, do którego doszło na grupie dyskusyjnej zatytułowanej „Komitet Obrony Demokracji” w portalu społecznościowym Facebook oraz na forach dyskusyjnych portali internetowych TVN24 i Gazeta.pl, zwracamy się z zapytaniem dotyczącym przekazania nam informacji na temat wszczęcia postępowania w tej sprawie.

Część wpisów może wypełniać znamiona czynów opisanych w artykule 135. § 2 Kodeksu Karnego, który dotyczy publicznego znieważenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to przestępstwo ścigane z urzędu.

Wypowiedzi, które mogą łamać wspomniany artykuł, znajdują się na zrzutach ekranu, które dołączamy do zawiadomienia. Ich źródłem jest strona na Facebooku zatytułowana „Co to ja powiedziałem?”. Prowadzą ją nieznane nam osoby.

Czy w związku z wymienioną sprawą wpłynęło do Państwa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa?

Standardowo w takich i analogicznych sytuacjach podejmujemy różne działania, w tym także składamy zawiadamianie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Mamy tu jednak do czynienia z sytuacją specyficzną, w przypadku której postepowanie takie powinno być wszczęte z urzędu. Zależy nam na ścisłym monitorowaniu tej sprawy. Informacja o wszczęciu lub niewszczęciu takiego postępowania jest dla nas kluczowa w kontekście podejmowania przez nas działań w tej sprawie w przyszłości.

Z wyrazami szacunku
Stowarzyszenie Projekt: Polska