Jeśli jesteś ofiarą mowy nienawiści, możesz skontaktować się z pełnomocnikiem Komendy Wojewódzkiej Policji ds. Ochrony Praw Człowieka. Do zadań pełnomocnika należy:

  1. propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji na terenie województwa;
  2. bieżące monitorowanie działań Policji pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, a także proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie;
  3. inicjowanie współpracy oraz utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Policji w dziedzinie ochrony praw człowieka;
  4. inicjowanie, monitorowanie i koordynowanie działań jednostek i komórek organizacyjnych Policji na terenie województwa, w zakresie realizacji zaleceń krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji powołanych do ochrony praw człowieka oraz zadań wynikających z krajowych programów dotyczących obszaru ochrony praw człowieka;
  5. sporządzanie informacji, opinii i stanowisk w przedmiocie oceny zgodności działań policjantów ze standardami ochrony praw człowieka;
  6. diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, inicjowanie lub samodzielne organizowanie szkoleń niezbędnych do zapewnienia właściwego poziomu respektowania praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji na terenie województwa;
  7. reprezentowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka;
  8. sporządzanie rocznych raportów z działalności Komendy Wojewódzkiej Policji w zakresie ochrony praw człowieka;
  9. bieżąca współpraca z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w zakresie realizacji ww. zadań;

 

Lista pełnomocników KWP/KSP

Lp. Jednostka Pełnomocnik Kontakt
1. KWP Białystok nadkom. Małgorzata Reducha,

malgorzata.reducha@bk.policja.gov.pl

tel. (085) 677 20 33
2. KWP Bydgoszcz podkom. Anna Zwiefka

pelnomocnikopc@wr.policja.gov.pl

 

tel. (052) 525 54 26
3. KWP Gdańsk Zdzisław Huzar

zhuzar@pomorska.policja.gov.pl

tel. (058) 321 54 25
4. KWP Gorzów Wielkopolski kom. Marek Waraksa

marek.waraksa@go.policja.gov.pl

tel. (095) 721 15 72
5. KWP Katowice mł.insp. Krzysztof Kazek

krzysztof.kazek@ka.policja.gov.pl

tel. (032) 200 16 72
6. KWP Kielce mł. insp. Gerard Bah

gbah.prawaczlowieka@ki.policja.gov.pl
tel. (041) 349 20 09
7. KWP Kraków podinsp. Paweł Karnas

p.karnas@malopolska.policja.gov.pl

tel. (012) 615 40 25
8. KWP Lublin podinsp. dr Edyta Naja

edyta.naja@lu.policja.gov.pl

tel. (081) 535 45 19
9. KWP Łódź kom. Małgorzata Ratajczyk

mratajczyk@lodzka.policja.gov.pl

tel. (042) 841 27 75
10. KWP Olsztyn kom. Sebastian Kajczyński

sebastian.kajczynski@ol.policja.gov

tel. (089) 522 55 33
11. KWP Opole nadkom. Mirosława Korejba

m.korejba@opolska.policja.gov.pl

tel. (077) 422 31 82
12. KWP Poznań podinsp. Andrzej Gibadło

komunikacja.spoleczna@wielkopolska.policja.gov.pl

tel. (061) 841 28 59
13. KWP Radom mł. insp. dr Zenon Romanek

popc_radom@mazowiecka.policja.gov.pl

tel. (048) 345 20 79
14. KWP Rzeszów mł.insp. Mariusz Skiba

m.skiba@podkarpacka.policja.gov.pl

tel. (017) 858 29 05
15. KWP Szczecin podinsp. Elżbieta Szatanik

prawaczlowieka@szczecin.policja.gov.pl

tel. (091) 781 17 99
16. KSP Warszawa mł.insp. Marcin Szyndler

opc@policja.waw.pl

tel. (022) 603 70 82
17. KWP Wrocław podinsp. Barbara Lorenc – Żelisko

pelnomocnikopc@wr.policja.gov.pl

tel. (071) 340 45 21