Czym jest mowa nienawiści? Najprościej ujmując, oznacza ona każdą formę wypowiedzi, która rozpowszechnia, podżega, propaguje lub usprawiedliwia nienawiść rasową, antysemityzm, homofobię lub inne formy nienawiści oparte na nietolerancji. Występuje pod różnymi formami -gesty, napisy czy znaki na budynkach, wpisy w Internecie, lub publicznych wypowiedzi polityków i osób prywatnych. Pojęcie to wzięło się z angielskiego terminu hate speech, które stało się również podstawą dla zwrotu „hejt”.

Mapa drogowa – usuwanie mowy nienawiści