W związku z nadchodzącymi Światowymi Dniami Młodzieży, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i kilkadziesiąt organizacji pozarządowych wystosowało list do papieża Franciszka. Zaapelowaliśmy o zajęcie przez Papieża, znanego ze swojego zdecydowanego poparcia dla praw człowieka oraz olbrzymiej empatii wobec osób znajdujących się w trudnej sytuacji, o zajęcie podczas tego niezwykle ważnego dla milionów ludzi wydarzenia stanowiska w sprawie mowy nienawiści.

Mowa nienawiści jest problemem szczególnie mocno dotykającym ludzi młodych. To oni są najczęściej jej ofiarami, ale również młodzi ludzie najczęściej ją stosują i najczęściej spotykają się z mową nienawiści skierowaną wobec innych osób. Ważne jest mówienie o tym problemie, zajmowanie się nim przez osoby mające wpływ na młodych ludzi. Gorąco liczymy na zainteresowanie głowy Kościoła tym ważnym tematem.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu.