Wbrew obiegowym opiniom, problem mowy nienawiści nie jest niczym nowym. Pierwsze akty regulujące tę kwestię powstały zaraz po II wojnie światowej w ramach systemu ONZ. W Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodnią ludobójstwa z 9 grudnia 1948 r., Państwa-Strony potwierdziły, że ludobójstwo, popełnione zarówno w czasie pokoju, jak i podczas wojny, stanowi zbrodnię w obliczu prawa międzynarodowego, oraz zobowiązują się zapobiegać tej zbrodni i karać ją. Jedną z form zapobiegania ludobójstwu było zobowiązanie się Państw-Stron do objęcia ściganiem czynów polegających na publicznym nawoływaniu do popełnienia ludobójstwa, które do dziś pozostaje najcięższą formą mowy nienawiści. Polska przystąpiła do Konwencji Ustawą z dnia 18 lipca 1950 r. o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj do naszej najnowszej publikacji!

Jak przeciwdziałać mowie nienawiści? wersja PL

Jak przeciwdziałać mowie nienawiści? wersja ANG