Biblioteka

 

Dokumenty międzynarodowe:

Rekomendacja nr 35 Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej

Raport ECRI – Combating racism while respecting freedom of expression

Rekomendacja ECRI nr 1 – Comabting racism, xenophobia, antisemitism and intolerance

Rekomendacja ECRI nr 5 – Comabting intolerance and discrimination against muslims

Rekomendacja ECRI nr 6 – Comabting the dissemination

Case study – mowa nienawiści w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Thematic report on combating anti-gypsism, hate speech and hate crime

Decyzja ramowa w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych

Eksperci o mowie nienawiści:

Wiktor Soral – „Internet jako przestrzeń publiczna w świetle problemu mowy nienawiści”
Joanna Talewicz-Kwiatkowska – „Skąd ta niechęć? Uprzedzenia wobec Romów w Polsce”

Anna Obem – „Hejt w sieci. Dlaczego to nie anonimowość jest winna?”

Psychiczne obciążenia ofiar mowy nienawiści

 

Nasze publikacje udostępniamy na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach, co oznacza, że można je swobodnie kopiować, modyfikować, dystrybuować i prezentować publicznie.