W naszej bazie wiedzy można znaleźć wiele materiałów dotyczących mowy nienawiści. Zachęcamy do skorzystania!

 

Mowa nienawiści – to każda forma przekazu werbalnego lub niewerbalnego (grafiki, gesty itp.) mająca na celu rozpowszechnianie, podżeganie, propagowanie lub usprawiedliwianie nienawiści do osób lub grup.  Może obejmować zarówno treści wulgarne, nawołujące do przemocy – ale za mowę nienawiści można uznać również treści, których celem jest udowodnienie niższości kulturowej czy zdyskredytowanie przedstawicieli danej grupy. Ten rodzaj mowy nienawiści jest cięższy do uchwycenia.

Definicja

Mowa nienawiści w prawie polskim

Mowa nienawiści a wolność słowa

Hejty w przestrzeni publicznej i w Internecie

Przejawy mowy nienawiści

Symbole nienawiści

Słowniczek pojęć

Dokumenty prawne

Monitoring

Pełnomocnicy KWP/KSP ds ochrony praw człowieka

Dotyka Cię internetowy hejt? Oto co możesz zrobić

Mapa drogowa – usuwanie mowy nienawiści

Wzory pism

Biblioteka

Prokuratorzy oddelegowani do spraw związanych z mową nienawiści

Czy policja może reagować, kiedy na prywatnym terenie organizowane jest wydarzenie o charakterze neonazistowskim?

Poradnik dla ofiar i świadków hejtu w Internecie

Jak przeciwdziałać mowie nienawiści? wersja PL

Jak przeciwdziałać mowie nienawiści? wersja ANG

Mowa nienawiści w Internecie – wersja do druku

Mowa nienawiści w Internecie – wersja online

Materiały szkoleniowe

Ekspertyzy prawników

Skąd ta niechęć? Uprzedzenia wobec Romów w Polsce

Internet jako przestrzeń publiczna w świetle problemu mowy nienawiści

Hejt w sieci: dlaczego to nie anonimowość nie jest winna?

Czy koncert neonazistowski to impreza prywatna?

Zgłaszanie mowy nienawiści na poszczególnych portalach internetowych

Psychiczne obciążenia ofiar mowy nienawiści

Nasze publikacje udostępniamy na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach, co oznacza, że można je swobodnie kopiować, modyfikować, dystrybuować i prezentować publicznie.