Wrzesień 11, 2017

W latach 2014-2016 głównym źródłem finansowania działalności kampanii HejtStop były środki otrzymane z puli programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których dysponentem w Polsce była Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

Fundacja im. Stefana Batorego wydała w tej sprawie oświadczenie, do którego lektury zachęcamy.

Z naszej strony pozwolimy się odnieść do sprawy z perspektywy prowadzonej przez nas kampanii.

W naszej działalności nie opieramy się o „wąskie rozumienie” pojęcia dyskryminacji czy mowy nienawiści. Odwołujemy się do definicji przyjętej przez Radę Europy, uwzględniającej wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji.
Definicja ta nie powstała w próżni. Rasizm, skrajny nacjonalizm i nienawiść na tle etnicznym doprowadziły w XX wieku do śmierci milionów osób. Wszędzie mogło się to wydarzyć dzięki przyzwoleniu na pewne formy ekspresji, usprawiedliwiające stosowanie przemocy wobec przedstawicieli innych grup. Dzisiaj w Polsce widzimy niepokojące objawy wzrostu przemocy motywowanej uprzedzeniami na tle rasy, orientacji seksualnej, narodowości i religii.
Naszą wspólną odpowiedzialnością, jako społeczeństwa, jest niedopuszczenie, aby przemoc eskalowała na kolejny poziom.
Wyszczególnienie grup najbardziej narażonych na mowę nienawiści nie zostało przyjęte, jak sugerują autorzy raportu Ordo Iuris, apriorycznie, na użytek określonego założenia – wydaje się raczej, że na potrzeby ideologicznego uzasadnienia zostały dobrane przykłady grup takich jak „praktykujący chrześcijanie, rodziny wielodzietne, małżeństwa” – w przypadku których można zapewne znaleźć pojedyncze wypowiedzi mające charakter krzywdzący i zasługujący na sprzeciw (sami zresztą, ilekroć się z takimi przejawami spotkamy, informujemy o tym), z analizy istniejących danych nie wynika jednak aby problem miał charakter systemowy czy prowadził do wykluczania przedstawicieli tych grup z życia publicznego.
Pamiętajmy bowiem, że problem uprzedzeń i mowy nienawiści to nie jest kwestia tego, że ktoś powie coś obraźliwego a ktoś inny poczuje się zażenowany i machnie ręką. To codzienne dramaty – w rodzinie, środowisku rówieśniczym, miejscu pracy. Strach przed przemocą sprawia, że niektóre osoby wycofują się z przestrzeni publicznej. Szukanie przejawów „odwróconego rasizmu” czy innych tego typu pojęć to działanie typowe dla przedstawicieli grup uprzywilejowanych, które niestety nie zawsze są w stanie zrozumieć, że istnieją osoby doświadczające znacznie poważniejszych problemów od tych, które znane są tym osobom z autopsji.
Kampania HejtStop została zdefiniowana jako poświęcona „mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym”. Działalność w tych obszarach jest niewątpliwie ważna i przedstawiciele mniejszości są bardziej narażeni na przestępstwa z nienawiści. Sprowadzanie tematu mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści jedynie do problemu grup, których przedstawiciele są jego bezpośrednimi ofiarami, świadczy o niezrozumieniu problemu. Społeczeństwo wolne od nienawiści znajduje się w interesie nas wszystkich. Żywienie się nastrojami wykluczającymi, poszukiwanie wrogów i usprawiedliwianie przemocy prowadzi do sytuacji, gdy społeczne konflikty stają się normą, a wszystkim nam brakuje elementarnej płaszczyzny porozumienia.

Kwiecień 20, 2017

Chodzisz do szkoły średniej w Warszawie?

Interesuje Cię tematyka stereotypów, uprzedzeń, mowy nienawiści?

Chcesz wiedzieć jak je rozpoznawać i reagować?

Zapraszamy na warsztaty , które odbędą się 6 maja.

Zachęcamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego!

Warsztaty organizowane są w ramach zadania „WypędźMY nienawiść z Warszawy!”. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

projekt współfinansowany

 

Marzec 16, 2017

Trwa okres wypełniania deklaracji PIT za 2016 rok. Jak co roku, 1% podatku można przeznaczyć na wsparcie działań kampanii HejtStop.

Polecamy skorzystanie z programu e-pity. Można go ściągnąć na urządzeniach z systemem MS Windows lub skorzystać online.

Ściągnij na swój komputer

Wypełnij online

Osoby wypełniające deklaracje PIT ręcznie mogą wpisać następujące dane:

Fundacja Projekt: Polska

ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa

KRS 0000293488

 

Uzyskane wsparcie pomoże nam w realizacji  naszych zadań statutowych, w tym w prowadzeniu skutecznego monitoringu w sieci, oraz prowadzenia edukacji dotyczącej możliwości reagowania na mowę nienawiści.

Gorąco zachęcamy do uwzględnienia naszej organizacji przy wypełnianiu tegorocznej deklaracji.

Marzec 15, 2017

 

– Szukasz miejsca, gdzie mógłbyś/mogłabyś zostać wolontariuszem/ką?

– Chcesz zdobyć doświadczenie w realizacji ciekawego projektu?

– Sprzeciwiasz się mowie nienawiści i chcesz z nią walczyć?

– Dołącz do Naszego zespołu!

 

Szukamy osób do następujących zespołów:

Zespół monitoringu Internetu (dwie osoby)

Zakres obowiązków:

 

 •  monitorowanie wybranych portali internetowych
 • zabezpieczanie treści zawierających mowę nienawiści
 • przygotowanie pism dotyczących wybranych treści

Zespół komunikacyjny (jedna osoba)

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie bazy kontaktów medialnych
 • przygotowywanie komunikatów prasowych
 • prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube)

 

Wymagania:

 • zdolności organizacyjne, entuzjazm i chęć do pracy
 • systematyczność, odpowiedzialność, punktualność
 • dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office, w tym dobra znajomość programu Excel,
 • miło widziane doświadczenie w szeroko pojętym trzecim sektorze

Oferujemy:

 • wolontariat w elastycznym wymiarze godzin w dużej, rozwijającej się organizacji pozarządowej, mającej wieloletnie doświadczenie i wyrobioną markę,
 • współpracę w zgranym, profesjonalnym i energicznym zespole,
 • możliwość rozwoju oraz realizacji własnych pomysłów w ramach działania organizacji,

Po odbyciu wolontariatu istnieje szansa dla wyróżniających się osób na kontynuację współpracy w formie płatnej.

Wolontariat w biurze Projekt: Polska przy ul. Andersa 29 w Warszawie, z możliwością połączenia z wykonywaniem zadań zdalnie.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wypełnienie do dnia 2.04.2017 r. formularza znajdującego się na stronie http://tnij.at/hejtstoprekrutacja

Listopad 9, 2016

Niepokojące wieści docierają do nas z resortu zarządzanego przez ministra
Błaszczaka. Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka, zajmujący się m.in. monitoringiem
spraw związanych z przestępstwami z nienawiści oraz działaniami prewencyjnymi w
tym zakresie, został rozwiązany.
Osoby odpowiedzialne za realizację zadań Zespołu zostały przeniesione do
Wydziału ds. Europejskiej Sieci Migracyjnej i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Jest to kolejna – po wycofaniu podręcznika dotyczącego postępowania w sprawach
przestępstw z nienawiści oraz rozpoznawania symboli skrajnych organizacji oraz
po zlikwidowaniu Rady ds. Przeciwdziałania Dyskryminacjo Rasowej i związanej z
nimi Nietolerancji działający przy Radzie Ministrów – decyzja, której skutkiem
jest pogorszenie instytucjonalnych standardów reagowania i przeciwdziałania
przestępstwom z nienawiści.

Tymczasem problem jest palący. Dane Prokuratury Krajowej za pierwszą połowę 2016
r. jasno pokazują, że medialne doniesienia o kolejnych pobiciach nie są jedynie
przejawem szukania sensacji, lecz odzwierciedleniem realnego, pogłębiającego się
społecznego problemu. Widoczny jest gwałtowny wzrost przestępstw skierowanych
przeciwko muzułmanom – w pierwszym półroczu było to 29% wszystkich spraw,
podczas gdy w pierwszym półroczu 2015 r. (przed wybuchem moralnej paniki
związanej z sytuacją uchodźców napływających do Europy) przestępstwa wobec tej
grupy stanowiły 8% wszystkich spraw. W tym okresie, w porównaniu do
analogicznego okresu sprzed roku, aż o 527% zwiększyła się liczba spraw
związanych z wydarzeniami w przestrzeni publicznej. Odnotowano również
47-procentowy wzrost spraw związanych ze stosowaniem przemocy fizycznej oraz
18-procentowy wzrost spraw związanych ze stosowaniem gróźb.

Niepokojący jest również wzrost spraw, które zostały umorzone ze względu na
niską szkodliwość społeczną. W okresie sprawowania funkcji przez poprzedniego
Prokuratora Generalnego można było mieć wiele zastrzeżeń odnośnie praktyki
postępowań w tych sprawach, jednak przyjęto wówczas słuszne założenie, że każde
przestępstwo w którym przyczyną działania sprawcy jest przynależność ofiary do
określonej grupy społecznej – lub też nawoływanie do nienawiści wobec
jakiejkolwiek grupy – niesie ze sobą szczególnie negatywne konsekwencje
społeczne. Dzisiaj, w okresie gdy potrzebujemy szczególnie konsekwentnych
działań i zdecydowanej postawy ze strony rządzących, spotykamy się z głębokim
niezrozumieniem sytuacji i działaniami w kierunku przeciwnym od zgodnego z
dobrze rozumianym interesem społecznym.

Październik 13, 2016

Po raz kolejny kampanie prowadzone przez partnerów HejtStopu zostały nagrodzone w prestiżowym konkursie KTR.

Kampania #ryjkuźniara otrzymała brąz i srebro w kategoriach  Digital&Mobile oraz PR&Event

Więcej informacji: http://platforma.sar.org.pl/index.php?page=awards.SarAwards&type=KTR

Lipiec 18, 2016

W związku z nadchodzącymi Światowymi Dniami Młodzieży, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i kilkadziesiąt organizacji pozarządowych wystosowało list do papieża Franciszka. Zaapelowaliśmy o zajęcie przez Papieża, znanego ze swojego zdecydowanego poparcia dla praw człowieka oraz olbrzymiej empatii wobec osób znajdujących się w trudnej sytuacji, o zajęcie podczas tego niezwykle ważnego dla milionów ludzi wydarzenia stanowiska w sprawie mowy nienawiści.

Mowa nienawiści jest problemem szczególnie mocno dotykającym ludzi młodych. To oni są najczęściej jej ofiarami, ale również młodzi ludzie najczęściej ją stosują i najczęściej spotykają się z mową nienawiści skierowaną wobec innych osób. Ważne jest mówienie o tym problemie, zajmowanie się nim przez osoby mające wpływ na młodych ludzi. Gorąco liczymy na zainteresowanie głowy Kościoła tym ważnym tematem.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu.

Kwiecień 19, 2016

Wiesz, że osoba z Twojego otoczenia padła ofiarą hejtu? Oto, co możesz zrobić:

1. Zainicjuj rozmowę na ten temat.
Zapytaj tę osobę, czy nie chciałaby Ci o czymś opowiedzieć. Powiedz, że może liczyć na Twoją pomoc, jeżeli będzie jej potrzebaować.

2. Jeżeli wie, że padła ofiarą hejtu, wysłuchaj wszystkiego, co ma do powiedzenia.
Nie oceniaj, w tym momencie ważne jest jej dobro, a nie Twoje zdanie na temat tej sytuacji. Powstrzymaj się więc od oceniających pytań takich jak: „czy musiałeś/aś robić to w ten sposób?”, „nie wiedziałaś/eś, że takie zachowanie może prowokować?”, „po co Ci to było?”. W takiej chwili liczy się komfort osoby, która doświadczyła agresji, a nie Twoje zdanie na temat tej sytuacji. Pokieruj rozmową tak, by poznać cały kontekst sprawy oraz by ustalić, z jakiego rodzaju hejtem macie do czynienia. Oceń, czy istnieje ryzyko, że hejt przerodzi się w inne formy agresji.

3. Jeżeli osoba nie wie, że padła ofiarą hejtu (np. w Internecie krążą treści na jej temat, ale są udostępniane na stronach, których ta osoba nie odwiedza), wspomnij o tym, że widziałeś pewne materiały, które powinna zobaczyć ze względu na to, że jej dotyczą.
Upewnij się, że podczas prezentacji treści nieprzyjemnych dla tej osoby jesteś w stanie zapewnić jej możliwie jak najbardziej komfortową atmosferę (zaproponuj coś do picia, usiądźcie wygodnie, zachowuj kontakt wzrokowy, udziel potrzebnego wsparcia i jeśli będzie to potrzebne, stwórz przestrzeń, w której będzie mogła pobyć sama).

4. Skontaktujcie się z organizacją pomagającą osobom doświadczającym hejtu lub mowy nienawiści.
Zastanówcie się, czy i jakie kroki prawne jesteście w stanie podjąć, ale przede wszystkim zareagujcie. Zabezpieczcie dowody i postarajcie się, by niepożądane treści zniknęły z Internetu.

Skorzystajcie z poniższych wskazówek:

 • Zrób zrzut ekranu (PrtScr lub CMD+shift+3 na Macu).

Śledczy będą mieli możliwość wglądu do zgłaszanej treści nawet wtedy, gdy zostanie ona usunięta – dotyczy to szczególnie treści zamieszczanych w portalach społecznościowych lub na stronach, które są na bieżąco moderowane. Zadbaj o to, by na grafice powstałej po zrobieniu zrzutu ekranu adres URL strony był widoczny w całości. Na wszelki wypadek zapisz go oddzielnie. Jeżeli materiału jest dużo, warto rozważyć zapisanie strony do formatu PDF – taka opcja dostępna jest w wielu przeglądarkach.

 • Poproś administratora strony lub portalu o usunięcie treści.

W przypadku treści umieszczanych na tradycyjnych stronach internetowych skuteczną metodą zgłoszenia obraźliwych treści jest wiarygodna wiadomość wysłana do administratora – wzór do ściągnięcia na naszej stronie. Do zgłaszania treści na portalach społecznościowych służy tzw. „report button”. O tym, jak zgłaszać obraźliwe treści na największych portalach społecznościowych, dowiesz się z materiałów edukacyjnych, które przygotowaliśmy.

 • Zgłoś sprawę organom ścigania.

Warto wówczas powołać się na konkretny przepis prawa.

W przypadku ataków skierowanych wobec konkretnej osoby, zastosowanie może mieć jeden z następujących artykułów kodeksu karnego:

 • art. 190 – groźba karalna;
 • art. 190a – podszywanie się pod inną osobę w celu wyrządzenia szkody majątkowej lub osobistej (dotyczy np. zakładania fałszywych profili w portalach społecznościowych);
 • art. 212 – zniesławienie (dotyczy rozpowszechniania fałszywych informacji);
 • art. 216 – zniewaga (dotyczy rozpowszechniania obraźliwych informacji na temat danej osoby, kierowania wyzwisk pod jej adresem).

Karalne jest również nakłanianie do popełnienia przestępstwa:

 • art. 18 §2 KK – dotyczy podżegania konkretnej osoby do popełnienia czynu zabronionego;
 • art. 255 KK – dotyczy publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa oraz publicznego pochwalania przestępstwa.

Jeżeli dochodzi do znieważenia osoby ze względu na przynależność rasową, narodową, etniczną czy wyznaniową lub mamy do czynienia z nawoływaniem do nienawiści na tym tle, zastosowanie mogą mieć również:

 • art. 256 KK – dotyczy publicznego propagowania totalitarnego ustroju państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
 • art. 257 KK – dotyczy publicznego znieważania lub naruszenia nietykalności cielesnej grupy osób lub osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu bezwyznaniowości.

Jeżeli treść hejtu umieszczana jest w przestrzeni publicznej i ma on charakter wulgarny, autora treści można podciągnąć do odpowiedzialności na podstawie art. 141 Kodeksu wykroczeń, dotyczącego umieszczania w miejsc publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku. Artykuł ten dotyczy również używania wulgarnych słów i wyzwisk.

Jeżeli w bliską Ci osobę kierowane są groźby (zwłaszcza wtedy, kiedy osoby, które kierują je w jej stronę, utrzymują, że wiedzą, gdzie mieszka lub zdradzają inne szczegóły wskazujące na to, że dysponują pogłębioną wiedzą na temat życia bliskiej Ci osoby), ma prawo wystąpić o ochronę osobistą. Ze stosownym wnioskiem należy zwrócić się do komendanta wojewódzkiego policji (w przypadku Warszawy – do Komendanta Stołecznego Policji). Wzór wniosku o ochronę znajdziesz na naszej stronie.

Jeżeli możesz, wyręcz swojego znajomego w obowiązku osobistego stykania się z hejtem pod własnym adresem – zaproponuj pomoc w sortowaniu i archiwizacji jego e-mailowej korespondencji, aby ograniczyć jego kontakt z hejterskimi wiadomościami.

Pozostańcie w stałym kontakcie. Zaproponuj znajomemu skorzystanie z pomocy psychologicznej. Daj mu przestrzeń, ale nie zostawiaj go z tym problemem samego! Nawet jeśli sprawa trochę ucichnie, on ciągle potrzebuje Twojego wsparcia.


 

Skrócona wersja poradnika dla ofiar i świadków hejtu – pobierz PDF TUTAJ.


 

SKRÓCONA WERSJA PORADNIKA DLA ŚWIADKA:

HEJTSTOP swiadek ofiara 5

Kwiecień 19, 2016

Zarówno mowa nienawiści, jak i zwykły hejt to zjawiska powszechne. Mogą dotknąć każdego z nas. Nie zastanawiaj się, dlaczego to spotkało akurat Ciebie. Problem nie leży w Tobie, ale w osobach, które posługują się językiem nienawiści. Nie daj się zastraszyć – tym osobom na tym właśnie zależy! Jeżeli ktoś grozi Ci za pośrednictwem maila, Facebooka czy jakiegokolwiek innego portalu, rozpowszechnia kompromitujące Cię materiały lub udostępnia Twój wizerunek bez twej zgody, radzimy podjąć tych kilka prostych kroków:

1. Zrób zrzut ekranu (klawisze FN+PrtScr dla Windowsa lub CMD+Shift+3 na Macu).

Śledczy będą mieli możliwość wglądu do treści nawet wtedy, gdy zostanie usunięta – dotyczy to szczególnie treści zamieszczanych w portalach społecznościowych lub na stronach, które są na bieżąco moderowane. Zadbaj o to, by na grafice powstałej po zrobieniu zrzutu ekranu adres URL strony był widoczny w całości. Na wszelki wypadek zapisz go oddzielnie. Jeżeli materiału jest bardzo dużo, warto rozważyć zapisanie strony do formatu PDF – taka opcja dostępna jest w wielu przeglądarkach.

2. Poproś administratora strony lub portalu o usunięcie treści.

Jeżeli znajduje się na portalu internetowym, skuteczną metodą zgłoszenia obraźliwych treści jest wiarygodna wiadomość wysłana do administratora – wzór do ściągnięcia na naszej stronie. Do zgłaszania treści na portalach społecznościowych służy tzw. „report button”. O tym, jak zgłaszać obraźliwe treści na największych portalach społecznościowych, dowiesz się z materiałów edukacyjnych, które przygotowaliśmy.

3. Zgłoś sprawę organom ścigania.

Warto wówczas powołać się na konkretny przepis prawa.
W przypadku ataków wobec konkretnej osoby, zastosowanie może mieć jeden z następujących artykułów kodeksu karnego:

 • art. 190 – groźba karalna;
 • art. 190a – podszywanie się pod inną osobę w celu wyrządzenia szkody majątkowej lub osobistej (dotyczy np. zakładania fałszywych profili w portalach społecznościowych);
 • art. 212 – zniesławienie (dotyczy rozpowszechniania fałszywych informacji);
 • art. 216 – zniewaga (dotyczy rozpowszechniania obraźliwych informacji na temat danej osoby, kierowania wyzwisk pod jej adresem).

Karalne jest również nakłanianie do popełnienia przestępstwa:

 • art. 18 §2 KK – dotyczy podżegania konkretnej osoby do popełnienia czynu zabronionego;
 • art. 255 KK – dotyczy publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa oraz publicznego pochwalania przestępstwa.

Jeżeli treść hejtu umieszczana jest w przestrzeni publicznej i ma on charakter wulgarny, autora treści można podciągnąć do odpowiedzialności na podstawie art. 141 Kodeksu wykroczeń, dotyczącego umieszczania w miejsc publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku. Artykuł ten dotyczy również używania wulgarnych słów i wyzwisk.

Więcej informacji na temat treści oraz przykładów zastosowania wymienionych paragrafów znajdziesz na naszej stronie.

Jeżeli dochodzi do znieważenia osoby ze względu na przynależność rasową, narodową, etniczną czy wyznaniową lub gdy mamy do czynienia z nawoływaniem do nienawiści na tym tle, zastosowanie mogą mieć również:

 • art. 256 KK – dotyczy publicznego propagowania totalitarnego ustroju państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
 • art. 257 KK – dotyczy publicznego znieważania lub naruszenia nietykalności cielesnej grupy osób lub osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu bezwyznaniowości.

Jeżeli w Twoją stronę kierowane są groźby (zwłaszcza wtedy, kiedy osoby, które kierują je w Twoją stronę, utrzymują, że wiedzą, gdzie mieszkasz lub znają szczegółowe informacje o Tobie), masz prawo wystąpić o ochronę osobistą. Ze stosownym wnioskiem należy zwrócić się do komendanta wojewódzkiego policji (w przypadku Warszawy – do Komendanta Stołecznego Policji). Wzór wniosku o ochronę znajdziesz na naszej stronie.

4. Możesz również wytoczyć proces cywilny.

Treści skierowane w Twoim kierunku mogą być potraktowane jako naruszenie dóbr osobistych (art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego). W przypadkach dotyczących mowy nienawiści i hejtu może dochodzić przede wszystkim do znieważenia, naruszenia czci, godności osobistej, swobody sumienia, nazwiska lub pseudonimu czy też wizerunku. Do złożenia zawiadomienia w tej sprawie nie jest potrzebne pośrednictwo policji ani prokuratury. Musisz jednak dysponować danymi osoby, którą wskazujesz – w aktualnym porządku prawnym nie jest możliwe składanie tzw. „ślepych pozwów”. Potrzebne będą przynajmniej imię i nazwisko oraz adres osoby, która narusza Twoje dobra osobiste. Jeżeli nie dysponujesz tymi danymi, możesz zwrócić się do prokuratury z wnioskiem o ich ustalenie.

Jeśli po Twoim zgłoszeniu nic się nie dzieje lub jeśli dostrzegasz jakieś nieprawidłowości (np. policjant prowadzący sprawę zachował się względem Ciebie niewłaściwie – obraził Cię, rzucał kąśliwe uwagi), możesz skontaktować się z jedną z następujących instytucji:

Pamiętaj!

Temida nie działa z prędkością geparda. Nawet jeżeli dojdzie do ukarania sprawców, hejt zostawia po sobie trwały ślad. Nie zachowuj problemu dla siebie. Łatwiej jest przeżywać trudne chwile w towarzystwie osób, które będą dla nas wsparciem. Porozmawiaj o tym z bliskimi osobami – z kimś ze swojej rodziny, z przyjacielem, ze znajomym, z osobą życzliwą. Musisz pamiętać, że niezależnie od tego, ile negatywnych rzeczy na swój temat się naczytasz, zawsze są osoby, którym na tobie zależy. Warto też poszukać pomocy u profesjonalisty. Psycholog być może jako jedyny jest w stanie spojrzeć na Twoją sytuację z dystansem. Dla bliskich z Twojego otoczenia ważne jest, by udzielić ci wsparcia, jednak mogą oni potraktować całą sprawę zbyt osobiście. Psycholog wie natomiast, jak Twoja sytuacja wygląda z perspektywy wiedzy o ludzkich zachowaniach. Poradzi Ci, jak się zachować w sytuacji, w której się znalazłeś.

Jeżeli istnieje taka możliwość, poproś zaufane osoby o monitorowanie treści na Twój temat. Staraj się nie robić tego osobiście – nie jesteś przecież ze stali. Czytanie oczerniających i wulgarnych materiałów na własny temat nie jest miłym doświadczeniem. O ile to możliwe, oszczędź sobie tego.

Ale przede wszystkim nie załamuj się i rób dalej to, co uważasz za słuszne. Weź dzień wolnego, odpocznij i idź dalej :)


Skrócona wersja poradnika dla ofiar i świadków hejtu – pobierz PDF TUTAJ.


SKRÓCONA WERSJA PORADNIKA DLA OFIAR HEJTU:

HEJTSTOP swiadek ofiara 6

Kwiecień 18, 2016

Wbrew obiegowym opiniom, problem mowy nienawiści nie jest niczym nowym. Pierwsze akty regulujące tę kwestię powstały zaraz po II wojnie światowej w ramach systemu ONZ. W Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodnią ludobójstwa z 9 grudnia 1948 r., Państwa-Strony potwierdziły, że ludobójstwo, popełnione zarówno w czasie pokoju, jak i podczas wojny, stanowi zbrodnię w obliczu prawa międzynarodowego, oraz zobowiązują się zapobiegać tej zbrodni i karać ją. Jedną z form zapobiegania ludobójstwu było zobowiązanie się Państw-Stron do objęcia ściganiem czynów polegających na publicznym nawoływaniu do popełnienia ludobójstwa, które do dziś pozostaje najcięższą formą mowy nienawiści. Polska przystąpiła do Konwencji Ustawą z dnia 18 lipca 1950 r. o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj do naszej najnowszej publikacji!

Jak przeciwdziałać mowie nienawiści? wersja PL

Jak przeciwdziałać mowie nienawiści? wersja ANG

Widzisz hejta? Reaguj!