Marzec 1, 2018

Trwa okres wypełniania deklaracji PIT za 2017 rok. Jak co roku, 1% podatku można przeznaczyć na wsparcie działań kampanii HejtStop.

Polecamy skorzystanie z programu e-pity. Można go ściągnąć na urządzeniach z systemem MS Windows lub skorzystać online.

Ściągnij na swój komputer

Wypełnij online

 

Osoby wypełniające deklaracje PIT ręcznie mogą wpisać następujące dane:

 

Fundacja Projekt: Polska

ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa

KRS 0000293488

 

Uzyskane wsparcie pomoże nam w realizacji  naszych zadań statutowych, w tym w prowadzeniu skutecznego monitoringu w sieci, oraz prowadzenia edukacji dotyczącej możliwości reagowania na mowę nienawiści.

 

Gorąco zachęcamy do uwzględnienia naszej organizacji przy wypełnianiu tegorocznej deklaracji.

Program e-pity Copyright 2017-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

Październik 27, 2017

My, niżej podpisane organizacje członkowskie Koalicji Równych Szans – nieformalnej platformy kilkudziesięciu organizacji społecznych działających w obszarze ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji wyrażamy głębokie zaniepokojenie powtarzającymi się od dłuższego czasu atakami na Rzecznika Praw Obywatelskich – doktora Adama Bodnara oraz jego współpracowników i współpracowniczki. Bezpośrednim impulsem do wydania niniejszego oświadczenie jest decyzja Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z dnia 24 października br. o negatywnym zaopiniowaniu projektu przyszłorocznego budżetu RPO oraz poziom dyskusji, który uwłaczał zarówno osobie Rzecznika Praw Obywatelskich, jak i pełnionej przez niego konstytucyjnej funkcji. Jako organizacje działające na rzecz praw człowieka nie możemy pozostawać obojętni, ani zgadzać się z prowadzoną przez przedstawicieli partii rządzącej polityką systematycznego podważania sensu istnienia instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich, jego roli jako niezależnego organu stojącego na straży praw i wolności obywatelskich. Nie możemy także pozostawiać bez stanowczej reakcji ataków na Rzecznika ze strony prorządowych mediów i dziennikarzy. Sensem istnienia Rzecznika Praw Obywatelskich jest przede wszystkim jego funkcja ochronna, a ta niejednokrotnie nie pozostaje w zgodzie z doraźnymi interesami polityków. Bez względu na opcję ideologiczną, którą reprezentują.

Zmniejszanie budżetu, ataki personalne i podważanie wartości pracy setek pracowników i pracowniczek Biura RPO nie służy przede wszystkim nam – obywatelom i obywatelkom, którzy w codziennym życiu doświadczają naruszania naszych praw przez organy publiczne. Apelujemy o zaprzestanie szkodliwej polityki wobec Rzecznika Praw Obywatelskich i wzywamy do merytorycznej dyskusji, także tej o charakterze politycznym, jak wzmocnić działania Rzecznika, który winien w spokoju realizować swoje konstytucyjne obowiązki ochrony praw wolności i obywatelskich. Wzywamy także do wyposażenia Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w odpowiednie środki finansowe, które pozwolą mu realizować na co dzień zadania, jakie nałożył na niego polski ustawodawca.

 

Organizacje wchodzące w skład Koalicji Równych Szans:

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego – koordynator Koalicji

Amnesty International

Anteris Fundacja Pomocy Prawnej

Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

FORUM 50+

Forum Żydów Polskich

Fundacja „PHAN BDE”

Fundacja Autonomia

Fundacja Bez Dyskryminacji

Fundacja Centrum Praw Kobiet

Fundacja eFkropka

Fundacja Feminoteka

Fundacja Generacja

Fundacja im. Izabeli Jarugi – Nowackiej

Fundacja Inicjatyw Społecznych “Się Zrobi!”

Fundacja Just Better

Fundacja Klinika Rządzenia

Fundacja Kultury Bez Granic

Fundacja MaMa

Fundacja My Pacjenci

Fundacja na Rzecz Różnorodności

Polistrefa

Fundacja na Rzecz Równości i Emancypacji STER

Fundacja Nasza Przestrzeń

Fundacja Przestrzeń Kobiet

Fundacja Równości

Fundacja Trans-Fuzja

Fundacja TUS

Fundacja Wiedza Lokalna

Fundacja Wolontariat Równości

Fundacja Rodzić po Ludzku

Fundacja Strefa Kobiet

Fundacja Aktywności Lokalnej

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Instytut Podkarpacki

Kampania Przeciw Homofobii

Koalicja Karat

Lambda Bydgoszcz

Lambda Warszawa

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenia Romów w Polsce

Stowarzyszenie „W stronę Dziewcząt”

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety

Stowarzyszenie Dni Równości i Tolerancji

Stowarzyszenie Projekt: Polska

Stowarzyszenie Homo Faber

Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO

Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Stowarzyszenie Kobiet Konsola

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria” S

towarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM

Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT

Stowarzyszenie Nigdy Więcej

Stowarzyszenie Otwarte Forum

Stowarzyszenie Queerowy Maj

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Wrzesień 25, 2017

Jesteśmy dogłębnie poruszeni tragiczną śmiercią 14-letniego Kacpra z Gorczyna. Składamy najszczersze kondolencje jego mamie i najbliższym. Odejście Kacpra odbieramy jako dotkliwą i bardzo bolesną stratę.

Kacpra zabiła homofobia. Z powodu nienawiści wobec osób homoseksualnych doświadczał szykan, wyzwisk, gróźb i przemocy ze strony swoich rówieśników. Został zaszczuty lub, mówiąc językiem młodszej części z nas,  „dojechany”, „sprowadzony do parteru”, „zgaszony”, „zniszczony”, „nie dano mu szansy”.

Śmierć Kacpra rozdziera nasze serca, ale czujemy też żywy gniew.

O przemocy, której doświadczał Kacper, wiedzieli nauczyciele i wiedziała dyrekcja. Dramatyczna sytuacja, w której znalazł się chłopiec, nie była jedynie pochodną prześladowań ze strony rówieśników. To  także wynik wielu zaniedbań ze strony dorosłych. Kacper był nie tylko prześladowany, ale przede wszystkim pozostawiony sam sobie. Zabiła go homofobia i obojętność. Nauczyciele i dyrekcja, którzy mieli prawny i moralny obowiązek zapewnić swojemu wychowankowi bezpieczeństwo, nie zrobili wystarczająco wiele, aby powstrzymać tragedię.

Brak reakcji na przemoc to przyzwolenie na nią. Brak zdecydowanego sprzeciwu wobec nienawiści to udział w jej rozprzestrzenianiu. Brak wyraźnej niezgody na krzywdę słabszych to aprobata dla niesprawiedliwości.

Jesteśmy społeczeństwem niezawinionych i niepotrzebnych śmierci, na które decydują się kilkunastoletnie dzieci. Dwa lata temu samobójstwo popełnił Dominik z Bieżunia, w chwili śmierci rówieśnik Kacpra. Okoliczności śmierci Dominika były podobne: homofobia i bezczynność szkoły.

Ile jeszcze musimy czekać? Ile nastolatków musi odebrać sobie życie, byśmy powiedzieli „dość”?

Dyskryminacja i przemoc, której doświadczają dzieci i młodzież w szkołach jest w Polsce problemem powszechnym. Powodem nękania jest m.in. płeć, wygląd, ubiór, tożsamość lub orientacja seksualna. O tym, że dla wielu uczniów i uczennic homoseksualnych, szkoła to katownie wiadomo od lat. Dla części nastolatków i nastolatek obowiązek szkolny oznacza przymus doświadczania regularnego gnębienia, poniżania i bicia. Ich życie jest realnie i codziennie zagrożone.

Polska klasa polityczna, w tym zarządzający oświatą ze wszystkich dotychczasowych partii rządzących, nie zrobili nic, aby chronić uczniów i uczennice przed przemocą, której przyczyną są nienawiść i uprzedzenia. Co więcej, część polityków aktywnie bierze udział w napędzaniu homofobicznej nagonki, podsycając niechęć i nienawiść wobec osób homoseksualnych. Ile będziemy czekać, aż śmierć niewinnego dziecka poruszy wasze serca i sumienia? Gdzie teraz jesteście?

Poniższe słowa kierujemy do wszystkich nastolatków.

Jeśli jesteś młodych gejem, lesbijką, osobą biseksualną lub transpłciową, jeśli nie jesteś jeszcze pewien_pewna swojej orientacji seksualnej, pamiętaj, że wszystko z Tobą jest OK. Musisz też wiedzieć, że zawsze, w każdej sytuacji, masz prawo do bezpieczeństwa, szacunku i ochrony przed przemocą. Nikt nie ma prawa Cię krzywdzić ze względu na Twoją orientację seksualną czy tożsamość płciową. Jeśli doświadczasz przemocy, jeśli masz myśli samobójcze, są miejsca, w których otrzymasz pomoc. Nie odchodź od nas! Zadzwoń na telefon zaufania Lambdy Warszawa, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Niebieskiej Linii.

Jako organizacje działające na rzecz praw człowieka  nie spoczniemy, póki homofobiczna przemoc wobec dzieci i nastolatków w szkołach w Polsce się nie skończy.

Kacper, Dominik, zawsze będziemy o Was pamiętać.

 

 1. AKCEPTACJA Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Biseksualnych i Transpłciowych
 2. Akcja Demokracja
 3. Centrum Pomocy Psychologicznej Nowe Horyzonty
 4. Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
 5. Codziennik Feministyczny
 6. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
 7. Fundacja „Phan Bde”
 8. fundacja Autonomia
 9. Fundacja Bullerbyn na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych
 10. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 11. Fundacja Dialog-Pheniben
 12. Fundacja Dzieci Mają Głos
 13. Fundacja Feminoteka
 14. Fundacja Inna Przestrzeń
 15. Fundacja Małgorzaty Dziury-Sztejnberg „Bliżej Siebie”
 16. Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
 17. Fundacja Ocalenie
 18. FUNDACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I EDUKACJI SPOŁECZNEJ RAZEM
 19. Fundacja Pozytywnych Zmian
 20. Fundacja Pro Diversity
 21. Fundacja Przestrzeń Kobiet
 22. Fundacja Punkt Widzenia
 23. Fundacja ReFForm
 24. Fundacja REFFORM na Rzecz Promocji Zdrowia, Budowania Więzi Społecznych oraz Przeciwdziałania Wykluczeniom i Dyskryminacji
 25. Fundacja Replika
 26. Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO
 27. Fundacja Równość.org.pl
 28. Fundacja Stop Wyzyskowi i Destrukcji Planety
 29. Fundacja Szkoła z Klasą
 30. Fundacja Wolontariat Równości
 31. Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton
 32. HejtStop
 33. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 34. Hollaback! Polska
 35. Kampania Przeciw Homofobii
 36. Kampania Rady Europy „Bez nienawiści”
 37. Komitet Obrony Demokracji
 38. Krakowski Klub Sportowy „Krakersy”
 39. KS Chrząszczyki
 40. Kultura Równości
 41. Kwartalnik „G’rls ROOM”
 42. Ogólnopolski Strajk Kobiet Sanok
 43. Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii
 44. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
 45. Porozumienie Kobiet 8 Marca
 46. Pracownia Inspiracji Społecznych
 47. Protest kobiet – inicjatywa obywatelska
 48. Psychopracownia Integra Monika Całka
 49. Queer Solidarnie
 50. Queer UW
 51. Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji
 52. Społeczny Monitor Edukacji
 53. Spółdzielnia Socjalna WOLA
 54. SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji
 55. Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”
 56. Stowarzyszenie „Pracownia Różnorodności”
 57. Stowarzyszenie „SIEĆ PLUS”
 58. Stowarzyszenie (S)Prawa Kobiet
 59. Stowarzyszenie Amnesty International
 60. Stowarzyszenie Fabryka Równości
 61. Stowarzyszenie Grupa Stonewall
 62. Stowarzyszenie Homo Faber
 63. Stowarzyszenie im. S. Brzozowskiego / Krytyka Polityczna
 64. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
 65. Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL
 66. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 67. Stowarzyszenie Kofe(m)ina
 68. Stowarzyszenie Lambda Warszawa
 69. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza
 70. Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT TOLERADO
 71. Stowarzyszenie Ostra Zielen
 72. Stowarzyszenie Praktyków Kultury
 73. Stowarzyszenie Pro HUMANUM
 74. Stowarzyszenie Program STACJA
 75. Stowarzyszenie Queerowy Maj
 76. Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo
 77. Stowarzyszenie Tęczówka
 78. Stowarzyszenie W stronę dziewcząt
 79. Super Mental Life
 80. Tęczowe Opole
 81. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 82. Trans-Fuzja. Fundacja na rzecz osób transpłciowych
 83. Trójmiejskie Dziewuchy Dziewuchom
 84. Wiara i Tęcza
 85. Związek Nauczycielstwa Polskiego

Gdzie szukać pomocy?

 

Wrzesień 11, 2017

W latach 2014-2016 głównym źródłem finansowania działalności kampanii HejtStop były środki otrzymane z puli programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których dysponentem w Polsce była Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

Fundacja im. Stefana Batorego wydała w tej sprawie oświadczenie, do którego lektury zachęcamy.

Z naszej strony pozwolimy się odnieść do sprawy z perspektywy prowadzonej przez nas kampanii.

W naszej działalności nie opieramy się o „wąskie rozumienie” pojęcia dyskryminacji czy mowy nienawiści. Odwołujemy się do definicji przyjętej przez Radę Europy, uwzględniającej wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują lub usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji.
Definicja ta nie powstała w próżni. Rasizm, skrajny nacjonalizm i nienawiść na tle etnicznym doprowadziły w XX wieku do śmierci milionów osób. Wszędzie mogło się to wydarzyć dzięki przyzwoleniu na pewne formy ekspresji, usprawiedliwiające stosowanie przemocy wobec przedstawicieli innych grup. Dzisiaj w Polsce widzimy niepokojące objawy wzrostu przemocy motywowanej uprzedzeniami na tle rasy, orientacji seksualnej, narodowości i religii.
Naszą wspólną odpowiedzialnością, jako społeczeństwa, jest niedopuszczenie, aby przemoc eskalowała na kolejny poziom.
Wyszczególnienie grup najbardziej narażonych na mowę nienawiści nie zostało przyjęte, jak sugerują autorzy raportu Ordo Iuris, apriorycznie, na użytek określonego założenia – wydaje się raczej, że na potrzeby ideologicznego uzasadnienia zostały dobrane przykłady grup takich jak „praktykujący chrześcijanie, rodziny wielodzietne, małżeństwa” – w przypadku których można zapewne znaleźć pojedyncze wypowiedzi mające charakter krzywdzący i zasługujący na sprzeciw (sami zresztą, ilekroć się z takimi przejawami spotkamy, informujemy o tym), z analizy istniejących danych nie wynika jednak aby problem miał charakter systemowy czy prowadził do wykluczania przedstawicieli tych grup z życia publicznego.
Pamiętajmy bowiem, że problem uprzedzeń i mowy nienawiści to nie jest kwestia tego, że ktoś powie coś obraźliwego a ktoś inny poczuje się zażenowany i machnie ręką. To codzienne dramaty – w rodzinie, środowisku rówieśniczym, miejscu pracy. Strach przed przemocą sprawia, że niektóre osoby wycofują się z przestrzeni publicznej. Szukanie przejawów „odwróconego rasizmu” czy innych tego typu pojęć to działanie typowe dla przedstawicieli grup uprzywilejowanych, które niestety nie zawsze są w stanie zrozumieć, że istnieją osoby doświadczające znacznie poważniejszych problemów od tych, które znane są tym osobom z autopsji.
Kampania HejtStop została zdefiniowana jako poświęcona „mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym”. Działalność w tych obszarach jest niewątpliwie ważna i przedstawiciele mniejszości są bardziej narażeni na przestępstwa z nienawiści. Sprowadzanie tematu mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści jedynie do problemu grup, których przedstawiciele są jego bezpośrednimi ofiarami, świadczy o niezrozumieniu problemu. Społeczeństwo wolne od nienawiści znajduje się w interesie nas wszystkich. Żywienie się nastrojami wykluczającymi, poszukiwanie wrogów i usprawiedliwianie przemocy prowadzi do sytuacji, gdy społeczne konflikty stają się normą, a wszystkim nam brakuje elementarnej płaszczyzny porozumienia.

Kwiecień 20, 2017

Chodzisz do szkoły średniej w Warszawie?

Interesuje Cię tematyka stereotypów, uprzedzeń, mowy nienawiści?

Chcesz wiedzieć jak je rozpoznawać i reagować?

Zapraszamy na warsztaty , które odbędą się 6 maja.

Zachęcamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego!

Warsztaty organizowane są w ramach zadania „WypędźMY nienawiść z Warszawy!”. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa.

projekt współfinansowany

 

Marzec 16, 2017

Trwa okres wypełniania deklaracji PIT za 2016 rok. Jak co roku, 1% podatku można przeznaczyć na wsparcie działań kampanii HejtStop.

Polecamy skorzystanie z programu e-pity. Można go ściągnąć na urządzeniach z systemem MS Windows lub skorzystać online.

Ściągnij na swój komputer

Wypełnij online

Osoby wypełniające deklaracje PIT ręcznie mogą wpisać następujące dane:

Fundacja Projekt: Polska

ul. Andersa 29, 00-159 Warszawa

KRS 0000293488

 

Uzyskane wsparcie pomoże nam w realizacji  naszych zadań statutowych, w tym w prowadzeniu skutecznego monitoringu w sieci, oraz prowadzenia edukacji dotyczącej możliwości reagowania na mowę nienawiści.

Gorąco zachęcamy do uwzględnienia naszej organizacji przy wypełnianiu tegorocznej deklaracji.

Marzec 15, 2017

 

– Szukasz miejsca, gdzie mógłbyś/mogłabyś zostać wolontariuszem/ką?

– Chcesz zdobyć doświadczenie w realizacji ciekawego projektu?

– Sprzeciwiasz się mowie nienawiści i chcesz z nią walczyć?

– Dołącz do Naszego zespołu!

 

Szukamy osób do następujących zespołów:

Zespół monitoringu Internetu (dwie osoby)

Zakres obowiązków:

 

 •  monitorowanie wybranych portali internetowych
 • zabezpieczanie treści zawierających mowę nienawiści
 • przygotowanie pism dotyczących wybranych treści

Zespół komunikacyjny (jedna osoba)

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie bazy kontaktów medialnych
 • przygotowywanie komunikatów prasowych
 • prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube)

 

Wymagania:

 • zdolności organizacyjne, entuzjazm i chęć do pracy
 • systematyczność, odpowiedzialność, punktualność
 • dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office, w tym dobra znajomość programu Excel,
 • miło widziane doświadczenie w szeroko pojętym trzecim sektorze

Oferujemy:

 • wolontariat w elastycznym wymiarze godzin w dużej, rozwijającej się organizacji pozarządowej, mającej wieloletnie doświadczenie i wyrobioną markę,
 • współpracę w zgranym, profesjonalnym i energicznym zespole,
 • możliwość rozwoju oraz realizacji własnych pomysłów w ramach działania organizacji,

Po odbyciu wolontariatu istnieje szansa dla wyróżniających się osób na kontynuację współpracy w formie płatnej.

Wolontariat w biurze Projekt: Polska przy ul. Andersa 29 w Warszawie, z możliwością połączenia z wykonywaniem zadań zdalnie.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wypełnienie do dnia 2.04.2017 r. formularza znajdującego się na stronie http://tnij.at/hejtstoprekrutacja

Listopad 9, 2016

Niepokojące wieści docierają do nas z resortu zarządzanego przez ministra
Błaszczaka. Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka, zajmujący się m.in. monitoringiem
spraw związanych z przestępstwami z nienawiści oraz działaniami prewencyjnymi w
tym zakresie, został rozwiązany.
Osoby odpowiedzialne za realizację zadań Zespołu zostały przeniesione do
Wydziału ds. Europejskiej Sieci Migracyjnej i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Jest to kolejna – po wycofaniu podręcznika dotyczącego postępowania w sprawach
przestępstw z nienawiści oraz rozpoznawania symboli skrajnych organizacji oraz
po zlikwidowaniu Rady ds. Przeciwdziałania Dyskryminacjo Rasowej i związanej z
nimi Nietolerancji działający przy Radzie Ministrów – decyzja, której skutkiem
jest pogorszenie instytucjonalnych standardów reagowania i przeciwdziałania
przestępstwom z nienawiści.

Tymczasem problem jest palący. Dane Prokuratury Krajowej za pierwszą połowę 2016
r. jasno pokazują, że medialne doniesienia o kolejnych pobiciach nie są jedynie
przejawem szukania sensacji, lecz odzwierciedleniem realnego, pogłębiającego się
społecznego problemu. Widoczny jest gwałtowny wzrost przestępstw skierowanych
przeciwko muzułmanom – w pierwszym półroczu było to 29% wszystkich spraw,
podczas gdy w pierwszym półroczu 2015 r. (przed wybuchem moralnej paniki
związanej z sytuacją uchodźców napływających do Europy) przestępstwa wobec tej
grupy stanowiły 8% wszystkich spraw. W tym okresie, w porównaniu do
analogicznego okresu sprzed roku, aż o 527% zwiększyła się liczba spraw
związanych z wydarzeniami w przestrzeni publicznej. Odnotowano również
47-procentowy wzrost spraw związanych ze stosowaniem przemocy fizycznej oraz
18-procentowy wzrost spraw związanych ze stosowaniem gróźb.

Niepokojący jest również wzrost spraw, które zostały umorzone ze względu na
niską szkodliwość społeczną. W okresie sprawowania funkcji przez poprzedniego
Prokuratora Generalnego można było mieć wiele zastrzeżeń odnośnie praktyki
postępowań w tych sprawach, jednak przyjęto wówczas słuszne założenie, że każde
przestępstwo w którym przyczyną działania sprawcy jest przynależność ofiary do
określonej grupy społecznej – lub też nawoływanie do nienawiści wobec
jakiejkolwiek grupy – niesie ze sobą szczególnie negatywne konsekwencje
społeczne. Dzisiaj, w okresie gdy potrzebujemy szczególnie konsekwentnych
działań i zdecydowanej postawy ze strony rządzących, spotykamy się z głębokim
niezrozumieniem sytuacji i działaniami w kierunku przeciwnym od zgodnego z
dobrze rozumianym interesem społecznym.

Październik 13, 2016

Po raz kolejny kampanie prowadzone przez partnerów HejtStopu zostały nagrodzone w prestiżowym konkursie KTR.

Kampania #ryjkuźniara otrzymała brąz i srebro w kategoriach  Digital&Mobile oraz PR&Event

Więcej informacji: http://platforma.sar.org.pl/index.php?page=awards.SarAwards&type=KTR

Lipiec 18, 2016

W związku z nadchodzącymi Światowymi Dniami Młodzieży, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i kilkadziesiąt organizacji pozarządowych wystosowało list do papieża Franciszka. Zaapelowaliśmy o zajęcie przez Papieża, znanego ze swojego zdecydowanego poparcia dla praw człowieka oraz olbrzymiej empatii wobec osób znajdujących się w trudnej sytuacji, o zajęcie podczas tego niezwykle ważnego dla milionów ludzi wydarzenia stanowiska w sprawie mowy nienawiści.

Mowa nienawiści jest problemem szczególnie mocno dotykającym ludzi młodych. To oni są najczęściej jej ofiarami, ale również młodzi ludzie najczęściej ją stosują i najczęściej spotykają się z mową nienawiści skierowaną wobec innych osób. Ważne jest mówienie o tym problemie, zajmowanie się nim przez osoby mające wpływ na młodych ludzi. Gorąco liczymy na zainteresowanie głowy Kościoła tym ważnym tematem.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu.

Widzisz hejta? Reaguj!